Chi tiết bài viết

Ý nghĩa các chất rô, cơ, nhép, bích trong bài Tây

Ý nghĩa các chất rô, cơ, nhép, bích trong bài Tây Bài thì chơi nhiều rồi, nhưng đã bao giờ bạn tìm hiểu xem các chất rô, cơ, nhép, bích có ý nghĩa gì chưa?