Chi tiết bài viết

Sơ lược về Phiên dịch bằng máy

Sơ lược về Phiên dịch bằng máy Phiên dịch bằng máy (machine translation) hay còn gọi là dịch tự động, là một quá trình sử dụng máy tính chuyển một ngôn ngữ gốc tự nhiên thành một ngôn ngữ mục tiêu tự nhiên, thông thường phiên dịch câu và toàn bộ nội dung giữa các ngôn ngữ tự nhiên.

Truyền thuyết về ngày Valentine

Giá đỡ Stator

Sự khác biệt giữa Sương và Mù

Nguyên tắc chuẩn bị hồ sơ xin việc

Phong thủy - Những cấm kỵ về tài vị

------

Phiên dịch bằng máy (machine translation) hay còn gọi là dịch tự động, là một quá trình sử dụng máy tính chuyển một ngôn ngữ gốc tự nhiên thành một ngôn ngữ mục tiêu tự nhiên, thông thường phiên dịch câu và toàn bộ nội dung giữa các ngôn ngữ tự nhiên. 

机器翻译

Phiên dịch bằng máy

Ảnh minh họa từ Internet

机器翻译(machine translation),又称为自动翻译, 是利用计算机把一种自然源语言转变为另一种自然目标语言的过程,一般指自然语言之间句子和全文的翻译。它是自然语言处理 (Natural Language Processing)的一个分支、与计算语言学(Computational Linguistics)、 自然语言理解( Natural Language Understanding) 之间存在着密不可分的关系。按照目前电脑技术的发展速度来看,到2050年左右,世界上主要语言之间的互译将基本实现。

Phiên dịch bằng máy (machine translation) hay còn gọi là dịch tự động, là một quá trình sử dụng máy tính chuyển một ngôn ngữ gốc tự nhiên thành một ngôn ngữ mục tiêu tự nhiên, thông thường phiên dịch câu và toàn bộ nội dung giữa các ngôn ngữ tự nhiên. Nó là một chi nhánh của việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tồn tại mỗi quan hệ không thể tách rời giữa ngôn ngữ máy tính và giải thích ngôn ngữ tự nhiên. Xét theo tốc độ phát triển của công nghệ máy tính hiện nay, đến khoảng năm 2050, việc dịch giữa các ngôn ngữ chính trên thế giới sẽ được thực hiện về cơ bản.

机器翻译的研究是建立在语言学、数学和计算机科学这3门学科的基础之上的。语言学家提供适合于计算机进行加工的词典和语法规则,数学家把语言学家提供的材料形式化和代码化,计算机科学家给机器翻译提供软件手段和硬件设备,并进行程序设计。缺少上述任何一方面,机器翻译就不能实现,机器翻译效果的好坏,也完全取决于这3个方面的共同努力。

Việc nghiên cứu phiên dịch bằng máy được xây dựng trên cơ sở của ba môn khoa học là ngôn ngữ học, toán học và khoa học máy tính. Các nhà ngôn ngữ học cung cấp quy tắc ngữ pháp và từ điển phù hợp cho máy tính thực hiện, các nhà toán học mã hóa và hình thức hóa tài liệu do các nhà ngôn ngữ học cung cấp, các chuyên gia máy tính cung cấp thiết bị phần cứng và giải pháp phần mềm cho dịch máy và thiết kế trình tự. Nếu thiếu bất kỳ một phần nào nói trên, việc phiên dịch bằng máy sẽ không thể thực hiện, chất lượng hiệu quả của dịch máy cũng hoàn toàn quyết định bởi sự cố gắng chung của cả ba phương diện này.

SỔ TAY TỰ HỌC DỊCH TIẾNG TRUNG

发展道路

Con đường phát triển

机器翻译的研究历史可以追溯到 20 世纪三四十年代。20世纪30年代初,法国科学家G.B.阿尔楚尼提出了用机器来进行翻译的想法。1933年,苏联发明家П.П.特罗扬斯基设计了把一种语言翻译成另一种语言的机器,并在同年9月5日登记了他的发明,但是,由于30年代技术水平还很低,他的翻译机没有制成。

Lịch sử nghiên cứu phiên dịch bằng máy có thể quay trở lại từ những năm 40 của thế kỷ 20. Từ đầu thập kỷ 30 của thế kỷ trước, nhà khoa học Pháp-Artsmni George đưa ra ý tưởng phiên dịch bằng máy. Năm 1933, nhà phát minh Liên Xô-Troianski, PP đã thiết kế một loại máy phiên dịch loại ngôn ngữ này sang loại ngôn ngữ khác, và vào ngày 5/9 năm đó đã đăng ký phát minh của ông; nhưng do trình độ kỹ thuật của những năm 30 còn thấp, nên máy phiên dịch của ông đã không được sản xuất.

1946 年,第一台现代电子计算机 ENIAC 诞生,随后不久,信息论的先驱、美国科学家 W. Weaver 和英国工程师A. D. Booth 在讨论电子计算机的应用范围时,于1947年提出了利用计算机进行语言自动翻译的想法。1949年,W. Weaver 发表“翻译备忘录”,正式提出机器翻译的思想。走过六十年的风风雨雨,机器翻译经历了一条曲折而漫长的发展道路。

Năm 1946, ENIAC - một chiếc máy tính hiện đại ra đời, sau đó không lâu, với sự tiên phong về lý thuyết thông tin, nhà khoa học Mỹ - W.Weaver và công trình sư người Anh – A.D.Booth đã đưa ra ý tưởng thực hiện phiên dịch tự động ngôn ngữ bằng máy tính khi họ đang thảo luận về phạm vi ứng dụng của máy tính điện tử vào năm 1947. Năm 1949, W.Weaver đưa ra “Bản ghi nhớ phiên dịch”, chính thức đề xuất ý tưởng về việc dịch bằng máy. Trải qua 6 năm gian nan, việc dịch bằng máy đã trải qua một quãng đường phát triển dài và khúc khuỷu.

受挫期

Giai đoạn trở ngại (1964-1975)

1964年, 为了对机器翻译的研究进展作出评价、美国科学院成立了语言自动处理咨询委员会(Automatic Language Processing Advisory Committee(简称ALPAC委员会),开始了为期两年的综合调查分析和测试.

Năm 1964, nhằm đưa ra đánh giá đối với tiến triển nghiên cứu của việc dịch máy, Viện khoa học Mỹ đã thành lập Ủy ban tư vấn xử lý tự động ngôn ngữ (Automatic Language Processing Advisory Committee, gọi tắt là Ủy ban ALPAC), bắt đầu phân tích điều tra tổng hợp và thử nghiệm trong hai năm.

1966年11月,该委员会公布了一个题为 “语言与机器”的报告(简称ALPAC报告),该报告全面否定了机器翻译的可行性,并建议停止对机器翻译项目的资金支持.这一报告的发表给了正在蓬勃发展的机器翻译当头一棒,机器翻译研究陷入了近乎停滞的僵局.

Tháng 11/1966, Ủy ban này công bố một báo cáo có tiêu đề “Ngôn ngữ và máy móc” (Gọi tắt là Báo cáo ALPAC), Báo cáo này đã phủ nhận hoàn toàn tính khả thi của việc dịch bằng máy, và kiến nghị ngừng hỗ trợ vốn cho dự án dịch bằng máy này. Lời phát biểu của Báo cáo này đã giáng một đòn vào việc dịch bằng máy đang phát triển mạnh, việc nghiên cứu phiên dịch bằng máy lâm vào thảm cảnh gần như dừng hẳn.

恢复期 (1975-1989)

Giai đoạn phục hồi (1975-1989)

进入 70 年代后,随着科学技术的发展和各国科技情报交流的日趋频繁,国与国之间的语言障碍显得更为严重、传统的人工作业方式已经远远不能满足需求, 迫切地需要计算机来从事翻译工作. 同时,计算机科学、语言学研究的发展,特别是计算机硬件技术的大幅度提高以及人工智能在自然语言处理上的应用,从技术层面推动了机器翻译研究的复苏.机器翻译项目又开始发展起来, 各种实用的以及实验的系统被先后推出, 例如 Weinder 系统、EURPOTRA 多国语翻译系统、TAUM-METEO系统等.

Sau khi bước sang thập kỷ 70, cùng với việc ngày càng nhiều phát triển về công nghệ khoa học và xu thế trao đỏi tình báo công nghệ giữa các nước, trở ngại ngôn ngữ giữa các nước ngày càng nặng nề, cách làm việc nhân công truyền thống đã không thể đáp ứng được nhu cầu, rất cần đến máy tính để thực hiện công tác phiên dịch. Đồng thời, sự phát triển của máy tính và nghiên cứu ngôn ngữ, đặc biệt là sự nâng cao biên độ công nghệ phần cứng máy tính cũng như sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đã thúc đẩy sự phục hội nghiên cứu phiên dịch bằng máy về mặt kỹ thuật, dự án phiên dịch bằng máy lại bắt đầu phát triển, các hệ thống thí nghiệm và sử dụng lần lượt được giới thiệu, ví dụ: hệ thống Weider, hệ thóng phiên dịch đa ngôn ngữ EURPOTRA, hệ thống TAUM-METRO. (LDTTg dịch)

Nguồn: Baidu.baike.com

HỌC DỊCH TỪ XA với hocdichtiengtrung.com