Chi tiết bài viết

Bài 1-2-3 @ 1 phút luyện nghe tiếng Trung

Những câu nói hay về cuộc sống 71-80

Phân biệt các từ 重新加工 / 返工 / 返修

AI truyền thông tin nghe được cho đối phương

Bài tập luyện dịch CẤP ĐỘ DỄ

#Bài 3

老鼠掉进了半满的米缸,意外让它喜不自禁。

确定没有危险后,它便开始了在米缸里吃了睡、睡了吃的生活。

很快,米缸就要见底了,可它终究还是摆脱不了大米的诱惑,继续留在缸里。

最后,米吃完了,它才发现,跳出去只是梦想,一切都无能为力了……

感悟:我们的生活看似平坦,其实到处都是危机。

 

#Bài 2

那年,他坐在咖啡店等朋友,一位女孩走过来:

“你是通过王阿姨的介绍来相亲的吗?”

他抬头打量一下她,正是自己喜欢的类型,心想何不将错就错,于是忙答应道:

“对,请坐。”

结婚当天,他坦白,当时自己不是去相亲的。

老婆笑,说:

“我也不是去相亲的,只是找个借口和你搭讪……”

感悟:机遇来了,要毫不犹豫地抓住它。

Từ điển tiếng Trung trực tuyến, liên tục cập nhật

https://www.tratuchuyennganh.com

 

#Bài 1

宋朝时候,有个叫冯相的官员。有一天,他穿着一双新靴子走进办公的衙门。

一个同僚问他:“您买这双新靴子花了多少钱?”他抬起一只脚说:“九百。”

那个同僚惊奇地说:“怎么我这双靴子花了一千八百呢?”

冯相又抬起另一只脚说:“这只也是九百。”

满屋的人都大笑起来。

 

---

Kênh YT của trang: Tiếng Trung tổng hợp

Kênh YT của trang: Luyện dịch tiếng Trung

Kênh YT truyện ngắn Admin đọc và dịch: Nhím blog

---

Admin nhận dịch thuật và edit bản dịch

Việt-Trung; Trung-Việt; Giản thể - phồn thể,

CHI PHÍ HỢP LÝ

Bạn cần dịch thuật thì liên hệ với mình nhé!

ĐT/Zalo: 093.608.3856

Mình cập nhật câu luyện dịch mới ở FB, kết bạn với Admin nhé! 

Kết bạn với Admin nhé!

FB: https://www.facebook.com/NhungLDTTg