Chi tiết bài viết

Tại sao có lúc "Bên cạnh" lại dịch là "Trực thuộc"???

Tại sao có lúc "Bên cạnh" lại dịch là "Trực thuộc"??? Bên cạnh thông thường vẫn dịch là 旁边, nhưng vẫn có trường hợp không dịch là 旁边 đấy , tại sao vậy???

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

Phiên dịch văn phòng dịch những gì?

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

VIDEO LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG TRUNG CHUẨN

-----

  • Hãy chuẩn bị cho bản thân khả năng dịch văn bản, Hợp đồng thật tốt trước khi chính thức bắt tay vào công việc!

    Dịch văn bản tốt, Bạn sẽ tự tin hơn và khả năng thương lượng về mức lương và ưu đãi sẽ cao hơn!

    Học thử nhé! Đây là website HỌC DỊCH TIẾNG TRUNG ONLINE duy nhất ở Việt Nam có thể giúp Bạn làm quen với các nội dung trong Hợp đồng;

     

  • Học dịch tiếng Trung DỄ như thế nào?

Tại sao có lúc "Bên cạnh" lại dịch là "Trực thuộc"???

Website này rất nhiều từ vựng trong nhiều lĩnh vực lắm, hãy xem qua một lần để khi cần, bạn không còn mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, nâng cao hiệu quả học tập và làm việc nhé! 

https://www.tratuchuyennganh.com/ 

LDTTg