Chi tiết bài viết

Bộ cảm ứng dòng điện

Bộ cảm ứng dòng điện Phía chúng tôi cung cấp bộ cảm ứng dòng điện trên dây dẫn ra điểm trung tính máy phát điện, mỗi máy có 3 bộ, mỗi lõi tôn có 2 cuộn dây nhị thứ. Tỷ số biến đổi là 800/5A, cấp chính xác là: 10P15/10P15. 我方提供发电机中性点引出线上的电流互感器,每台机共3个,每个铁芯有2个二次绕组。变比为800/5A,准确等级为:10P15/10P15。

Mẫu sơ yếu lí lịch bằng tiếng Trung

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Phiên dịch văn phòng dịch những gì?

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

Hướng dẫn tự học chữ phồn thể

-----

我方提供发电机中性点引出线上的电流互感器,每台机共3个,每个铁芯有2个二次绕组。变比为800/5A,准确等级为:10P15/10P15。 

 Phía chúng tôi cung cấp bộ cảm ứng dòng điện trên dây dẫn ra điểm trung tính máy phát điện, mỗi máy có 3 bộ, mỗi lõi tôn có 2 cuộn dây nhị thứ. Tỷ số biến đổi là 800/5A, cấp chính xác là: 10P15/10P15. 

电流互感器在40℃环境温度下符合额定持续载流量的要求。 

Bộ hỗ trợ cảm biến ở nhiệt độ môi trường 400C phù hợp với yêu cầu lưu lượng duy trì định mức. 

电流互感器都配置接线端子螺栓,电流互感器二次引线都接至发电机端子箱及使用电压为600V的试验型端子排上。二次引线截面不小于2.5mm2。

Bộ cảm ứng dòng điện đều lắp bu-lông đầu dây nối, bộ hỗ trợ cảm biến dây dẫn nhị thứ đều dẫn đến hộp đấu dây máy phát điện và dùng thanh đấu dây kiểu thí nghiệm với điện áp 600V. Tiết diện dây dẫn nhị thứ không nhỏ hơn 2,5mm2.

LDTT dịch

Nguồn: Trích tài liệu kỹ thuật về Bộ cảm ứng dòng điện

LỚP LUYỆN DỊCH VĂN BẢN liên tục nhận học viên bạn nhé!