Chi tiết bài viết

Tiếng Trung giao tiếp: BÀI 6 - Bài 10

Tiếng Trung giao tiếp: BÀI 6 - Bài 10 第九课: 你住在哪儿?BÀI 9: BẠN SỐNG Ở ĐÂU? --- 第八课:现在几点?BÀI 8: BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ? --- 第七课:你家有几口人?BÀI 7: NHÀ BẠN CÓ MẤY NGƯỜI? --- 第六课:你的生日是几月几号?Bài 6: SINH NHẬT CỦA BẠN LÀ NGÀY NÀO?

Luyện nghe theo Giáo trình Hán ngữ 6 quyển - Quyển 1

Kinh nghiệm học viết và nhớ chữ Hán

Kinh nghiệm phát âm - nghe - nói

Kinh nghiệm học từ mới

Kinh nghiệm học ngữ pháp

Luyện nghe nói tiếng Trung

VỞ TẬP TÔ TỪ MỚI THEO GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA

----- 

第十课:邮局在哪儿?

BÀI 10: BƯU ĐIỆN Ở ĐÂU?

 

第九课: 你住在哪儿?

BÀI 9: BẠN SỐNG Ở ĐÂU?

 

第八课:现在几点?

BÀI 8: BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ?

 

第七课:你家有几口人?

BÀI 7: NHÀ BẠN CÓ MẤY NGƯỜI?

 

 

第六课:你的生日是几月几号?

Bài 6: SINH NHẬT CỦA BẠN LÀ NGÀY NÀO?